Tuesday, June 17

superior.


Simptom merbahaya memberi amaran.
Terima kasih Tuhan menunjukkan jalan!

Potong bawang. T.T